Kolejny trening już 14 listopada godz. 12.00 SP Brochów

Zapraszamy całe rodziny do udziału w zajęciach.

rodzina pro activ